ELS NOSTRES PRODUCTES

HIDRÀULICA

– acumuladors

– bombes

– campanes acoblament

– distribuïdors

– divisors de cabal

– electrovàlvules

– endolls

– grups hidràulics

– filtració

– motors

– racordage

– reguladors de cabal

– vàlvules manuals

– canonada rígida

– fabricació i marcatge de “latiguillos”

– cilindres hidràulics

PNEUMÀTICA

 

– tractament d’aire

– sensors, instrumentació

– electrovàlvules

– vàlvules de procés

– vàlvules d’accionament manual, mecànic, pneumàtic

– vàlvules anti retorn i de regulació de cabal

– actuadors lineals

– actuadors elèctrics

– actuadors de gir

– pinces

– racordage i canonada

– bufat d’aire

MÀNEGUES TÈCNIQUES

 

– alimentàries

– resistents a agents químics, abrasius, fums, temperatura

– transvasament de fluids, aire, aigua, oli, oli tèrmic, combustibles

– vapor

– accessoris i racordage

VALVULERIA TÉCNICA

 

– vàlvules amb actuador

– vàlvules amb seient inclinat

– vàlvules esfera

– vàlvules de papallona

– vàlvules i accessoris de PVC

– dispositius de control i regulació

ESTANQUEÏTAT

 

– juntes

– rascadors

– empaquetadures

– collarins

INTERCANVIADOR CALOR

 

– refrigeradors per aigua / oli

– refrigeradors per aire / oli

BUIT

 

ventoses

ejectors

tremuges d’aspiració i transvasament

filtres

sensors

COMPRESSORS I SECADORS

 

– compressors

– assecadors

Instrumentació i control

 

– pressòstats

– vaquestatos

– vacuómetros

– manòmetres

– termòmetres

– cabalímetres

– transductors de pressió

LUBRICACIÓ

 

–  centraletes d’oli

– centraletes de greix

– micro lubricació refrigerant, racordatge

MÀQUINES AIGUA A PRESSIÓ

 

– màquines d’aigua a pressió

XARXES D’AIRE

 

– xarxes d’aire

EMBALATGE TÈCNIC

 

– embalatge tècnic

BOMBES DE TRANSVASAMENT DE FLUID

 

– bombes de transvasament de fluid

loading